Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

Biuro

OKNO-POL Sp. z o.o.
Mników 402a, gm. Liszki
32-084 Morawica
NIP 677-22-40-397

GPS: 50°03'21.6"N 19°44'04.2"E

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OKNO-POL Sp z o.o. z siedzibą w Mnikowie 402a, 32-084 Morawica
2) Z Administratorem można skontaktować się pod adresem mailowym: [email protected] lub numerem telefonu 12 25 62 880
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie OKNO-POL Sp z.o.o.
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem kontaktu z naszej strony.