Schüco ADS 90
Doskonały współczynnik przenikania ciepła

Schüco ADS 90

Drzwi Schüco ADS 90 spełniają najwyższe kryteria energooszczędności. System ADS 90 posiada poszerzone strefy izolacji, obwiedniowe uszczelnienie środkowe i specjalną izolację wrębów podszybowych, doskonałe właściwości systemu, m.in. takie jak wodoszczelność drzwi klasy 7A przy ciśnieniu 750 Pa oraz współczynnik przenikania ciepła Uf dla ramy na poziomie 1,4 W/m²K. Dzięki zastosowaniu szyb 3-komorowych lub odpowiednich wypełnień w skrzydłach drzwi możliwe jest osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla całych drzwi na poziomie Ud < 1,0 W/²K.